Orköy Devlet Destekleri

2020 Hibe Faizsiz Kredi Traktör Ekipman

1986'dan beri sizlerleyiz...

Orköy Devlet Destekleri

Orman Köylülerine Verilen Destekler 2020 (Hibe Faizsiz Kredi Traktör Ekipman)

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli orman köylülerine birçok desteğin verildiğini belirten sayın belirtti ve bundan sonra da çeşitli alanlarda orman köylülerine desteklerin devam edeceğini anlattı. 2020 yılında da orman köylülerin sosyoekonomik projelerine desteklerin verilmeye devam edilecektir. Orman köylülerin kırsal alanlarda kalkındırılması ve yaşam kalitesini ve gelir seviyesini iyileştirmek amacıyla çeşitli projelere kredi ve hibe desteği verilmektedir.

Orman Köylülerine Verilen Destekler Nelerdir?

Sayın Bakanımız daha önce bu alanda 6,8 milyon lira tutarında destek verildiğini belirterek, ilaveten aşağıda yer almakta olan alanlarda destek verileceğini açıkladı.

1. Köylerde evlerin iç elektrik tesisatlarının yenilenmesi (Sadece Orman Köyleri İçin)
2. Tomruk çekmek için vinç alımı
3. Tomruk taşıma için traktör alımı,
4. Motorlu testere alımı,
5. Orman Köylülerinin kalkındırılmasına dair ferdi, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından kredi kullandırılmaktadır.

Orman Köylülerine Faizsiz Kredi Verilecek

Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve kooperatiflerden kullandırılan kredinin kullandırma usul ve esasları belirleyen Yönetmelik bugün 08 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında orman köylülerinin kredilerinde faiz uygulanmayacak..

Orman köylülerini destekleme amacıyla iki türlü kredi desteği veriliyor.
1. Ferdi kredi desteği
2. Kooperatif kredi desteği

Kredi desteklerinin detaylarını buradan görebilirsiniz.

Orman Köylülerine Faizsiz Kredi Desteği E-devlet Başvuru

Düzenlenen yönetmelikte değiştirilen 15. maddesi; Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmaz. Yönetmelik kapsamında; 2020 Yılında Orman köylülerine kullandırılacak ferdi, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından faizsiz kredi kullandırılır.

Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi hâlinde; bu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun olarak kullandırılır.

Karar kapsamında; yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilecek.

ORKOOP tarafından kullandırılacak Orman Köylüleri ve Orman Köyünde Kurulu Bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Kredi Başvurusu kredinin başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

Orman köylülerin desteklerden yararlanabilmesi için orman köylüleri ve orman köylerinde kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatifleri gerekli şartları sağlamaları koşuluyla faydalanabilirler. Bu şartlara göz atacak olursak;

Destek Şartları Nelerdir?

Bu desteklerden çiftçilerimizin faydalanması için henüz Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde veya başka bir platformda net bir başvuru şartları belirtilmedi. Ancak tahmini olarak desteğin ana unsuru orman köylüleri olduğu değerlendirildiğinde, Orman köylülerinin desteklerden faydalanabilmesi için;

1. Başvuru tarihi itibarıyla Orman köylüsü olmak, (Orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle ikamet etmek)
2. Orman kesimi için gerekli yasal izinlerin alınmış olması,
3. Satın alacağı ürünler için bir proje ile başvurması (gerekli olabileceğini düşünmekteyiz)
4. Ne kadar destek verilecek ise, geri kalan tutarı ödeyerek ürünleri satın alması ve aldığı hizmet ve ürünleri faturalandırması,
5. Daimi işçi, memur veya esnaf olmaması,
6. Orman köylüsü olarak başvuru yapan kişilerin hakkında herhangi bir borçtan dolayı icra takibi bulunmaması
7. Hibe desteği alacağı projeye özel istenecek şartları; arıcılık kurs bitirme belgesi vb. sertifika sahibi olma v.b gibi şartların sağlanması gerekiyor.

Ayrıca yayınlanan karar kapsamında Orman köylülerine verilecek olan söz konusu krediler konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlara kullandırılacaktır.

Yine ‘şehidin dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler’ öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılacak.

Söz konusu kredi kullanan borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilecek ve mücbir sebep 45 gün içerisinde talep etmeleri ve bölge müdürlüğünce düzenlenecek raporun uygun görülmesi halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecektir.

Orman Köylüsü Kimlerdir?

Orman köylüsü, geçimi önemli ölçüde tarım, orman ve hayvancılığa dayalı kesimdir. Orman ekosisteminin en önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Orman Köyleri Hangileridir?

Orman köyü kısaca; mülki sınırlar içerisinde devlet ormanı bulunan köyler ile daha önce orman köyü iken 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun’la mahalleye dönüşen yerler orman köyü olarak tanımlanmaktadır.

Orman köylülerinin hangileri olduğu Bakanlık tarafından bir liste halinde belirlenmiştir. Bu listede 2 farklı köy bulunmaktadır. Bunlar ormana olan mesafesine göre Orman İçi Köy ve Ormana Bitişik köy olarak adlandırılmaktadır. Bakanlık tarafından hazırlanan İl / İlçe ve köy listesini Excel. formatında Orman Köyleri Listesi bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

Orman köylüsü ise; ülkemiz sınırları içinde yer alan orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle ikamet eden halkı ifade etmektedir.

Orman köylüsü Belgesi nasıl alınır?

Orman Genel Müdürlüğü, 13 Şubat 2019 tarihli genelgesi ile odun dışı orman ürünleri olan defne, kekik, çıra, reçine, ada çayı, çam fıstığı ve mantar toplayarak geçinen orman köylülerine Kasım 2019’a kadar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, geçimini çıra, mantar, kekik toplayarak sağlayan binlerce orman köylüsü, belge almadan bunları toplayamayacak. Bu nedenlerden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvuruda bulunularak mesleki belgelerini alabilirler

ORKÖY Nedir?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman ve Köy İlişkileri olarak Daire Başkanlığı olarak kurulan resmi bir başkanlıktır.

Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığının Görevleri Nelerdir?

- Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek,
- Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
- Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,
- Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
- Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak,
- Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun

2924 Sayılı Orman Köylülerinin kalkınma destekleri ile ilgili kanun ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Çiftçilere Traktör Hibesi Verilecek mi?

Bakanımızın açıklamaları içerisinde hibe verilip verilmeyeceği, hangi şartlarda destek sağlanacağına ilişkin net bilgi bulunmamaktadır. Daha önce ki yıllarda tarımsal faaliyetlerde verilen geri ödemesiz traktör hibesi birçok çiftçimiz tarafından beklenmektedir. Ancak şuan itibariyle Bakanlık tarafından geri ödemesiz traktör hibesi verilmemektedir. Tüm tarım sektörüne finansman sağlamakta olan Ziraat Bankası tarafından sıfır kilometre veya ikinci el traktör satın almak isteyen çiftçilerimize traktör kredisi verilmektedir. Bu kredinin özellikleri ve traktör kredisi veren bankaları içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Aşağıda yer alan bankalar da çiftçilerimize traktör kredisi vermektedir.

Traktör Kredisi Veren 11 Banka ve Özellikleri

- Türkiye Ekonomi Bankası (48 ay vadeli yıllık ödeme imkanı)
- Denizbank (Fatura ve kasko bedelinin %75’ine kadar)
- Vakıfbank 5 sene vadeli traktör kredisi (%75 e kadar yılda bir kez ödeme fırsatı)
- Yapı ve Kredi Bankası
- Şekerbank (Sıfır km. traktörlerde %75, 5 yaşını aşmayan 2. el traktörlerde %60 oranında)
- Akbank (Sıfır da %80, 2. elde %60 a kadar 5 yıl vadeli)
- Qnb Finansbank Pikap ve Traktör Alımı Finansmanı ( Sıfır Km araçlar için %75 6 Sene vade, 2. el araçlar için %60 4 yıl vade imkanı)
- Fibabanka (traktörün fiyatının %75’i oranında 5 sene vadeli)
- İş Bankası Hasat Ödemeli Traktör Kredisi ( 48 ay vadeli pulluk, döver biçer alımında da kullanılabilen kredi vermektedir. Hasat döneminde ödenebilir.)
- Türkiye Finans (Traktör ve ekipmanlar, Biçerdöver alımı, Balya, pancar, ilaçlama, çapa makinesi, Fındık ve pamuk toplama makinesi, ayçiçeği makineleri için kredi verebilir)

Not : Vade, oran ve tutarların güncelliğini banka şubelerinden sorgulatabilirsiniz.


REFERANSLAR

" EN İYİYE SAHİP OLMAK İSTEYENLERİN TERCİHİ "

BİZE ULAŞIN

0380 523 31 81
0537 701 08 04
0536 693 78 76

bilgi@duzceyavuzoglumakine.com

Kültür Mh. 790 Sk. N:51 Merkez/Düzce
PK 81100

© Telif Hakkı | Yavuzoğlu Makine & Torna

Tasarım ve Seo : SERİ ÇÖZÜM

Facebook